RIPOK Komercyjny

Przeprowadziliśmy modernizację naszej sortowni odpadów wyposażając ją w technologię firmy Bioelektra Group, ponieważ jest ona konkurencyjna dzięki niskim nakładom inwestycyjnym. Wszystkie surowce wychodzące z linii odzysku przekazujemy recyklerom, dlatego dzięki każdej tonie przetwarzanych odpadów pomnażamy swój zysk.
Nasz zakład spełnia wszystkie wymagane rozwiązania administracyjno-prawne.

Technologia

Bioelektra Group opatentowała polską, innowacyjną technologię gospodarowania odpadami Rotosteril. Technologia ta polega na sterylizacji odpadów pod ciśnieniem i na ich późniejszej segregacji. Proces w jest w całości bezpieczny dla środowiska. Jego efektem jest wydzielenie czystych surowców wtórnych i biomasy czyli niskokalorycznego paliwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SAMORZĄD / RIPOK

Wprowadziliśmy w naszej gminie technologię Rotosteril, bo jest bezpieczna dla środowiska – daje ponad 95% odzysku odpadów i jest przyjazna dla mieszkańców - nie emituje żadnych zapachów ani odcieków. Dzięki technologii Rotosteril nasza gmina spełnia wszystkie dyrektywy unijne do 2020 roku.

Odbiorca surowców

Kupuję od zakładu surowce wtórne powstające w procesie odzysku. Frakcje nieorganiczne służą do wytwarzania nowych surowców i produktów. Biomasa służy jako paliwo do produkcji zielonej energii elektrycznej. Można jednocześnie czynić świat bardziej zielonym i zarabiać na tym.

Ochrona środowiska

Bioelektra Group wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz konieczności przystosowania się do obowiązujących w niej standardów w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, a także przeciwdziałania zagrożeniom zarówno ekologicznym, jak i gospodarczym naszego kraju. Bioelektra Group posiada innowacyjny system pełnego odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych eliminując ich składowanie.
Środowisko
NA CZYM POLEGA PROCES RotoSTERIL?

Bioelektra Group

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy polską spółką, zajmującą się inwestycjami z zakresu przetwarzania odpadów komunalnych, celem pełnego odzysku surowców wtórnych oraz ich ponownego wykorzystania, eliminując składowanie.

Jesteśmy właścicielem i operatorem innowacyjnej technologii odzysku i przetwarzania odpadów komunalnych RotoSTERIL.

Głównym naszym celem jest wprowadzenie nowatorskiej technologii RotoSTERIL w dziedzinie zagospodarowania odpadów komunalnych, która już dziś spełnia europejskie standardy oraz wymogi Ministra Środowiska dotyczące gospodarki odpadami określone do roku 2020 (zakaz składowania frakcji biodegradowalnej i wysokoenergetycznej).

CO ROBIMY

Unieszkodliwiamy odpady poprzez sterylizację w kilka godzin po przyjęciu. Segregujemy cały odpad mechanicznie na frakcje przeznaczone do recyklingu i powtórnego wykorzystania. Eliminujemy w pełni składowanie odpadów. Realizujemy inwestycje na warunkach komercyjnych bez potrzeby angażowania środków publicznych.

Podstawowe zalety technologii RotoSTERIL: 


- Brak szkodliwego oddziaływania na środowisko

- Odzysk surowców wtórnych na poziomie ponad 95%

- Tańsza od powszechnie stosowanych technologii
Na obecnym etapie Bioelektra Group koncentruje się na rozpowszechnianiu jej technologii odzysku i przetwarzania odpadów komunalnych, dzięki której możliwe jest wytworzenie paliwa energetycznego w postaci biomasy na bazie surowców organicznych zawartych w strumieniu odpadów. Testowane są także inne metody zagospodarowania biomasy, wliczając w to produkcję środka poprawiającego właściwości gleby oraz produkcję biogazu. Proces technologiczny zastosowany w naszych zakładach produkcyjnych umożliwia również wyodrębnienie sterylnie oczyszczonych: metali, szkła, plastików, oraz frakcji pre-SRF. 
Nie mniej ważne dla Bioelektra Group jest działanie w kierunku ochrony środowiska naturalnego poprzez przeciwdziałanie i zmniejszanie gromadzenia odpadów komunalnych, a także wspieranie poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez kreowanie i tworzenie nowych miejsc pracy oraz budowę zaawansowanych technicznie zakładów produkcyjnych. 
Następnym krokiem Bioelektra Group jest inwestycja w małą energetykę przy wykorzystaniu paliwa alternatywnego.