Środowisko

BIOELEKTRA GROUP CZYNI ŚWIAT BARDZIEJ ZIELONYM

Wiele z dóbr naturalnych, którymi obdarowała nas przyroda, można dzięki technologii RotoSTERIL powtórnie odzyskać. Nasze działania charakteryzuje dalekowzroczność. Szereg surowców używanych do produkcji, np. opakowań, pozyskuje się na drodze eksploatacji natury. Dzięki naszej metodzie proces ten można znacznie ograniczyć. Odzyskując i przetwarzając w pełni surowce wtórne zawarte w odpadach komunalnych, zmniejszamy ilość wykorzystywanych surowców dokładnie o to, co do tej pory bezużytecznie zaśmiecało nasze otoczenie.

Szczególnie ważny jest fakt, że na każdym etapie procesu odzysku przykładamy szczególną wagę do tego, by był on przyjazny dla środowiska. Zakład odzysku surowców z odpadów komunalnych firmy Bioelektra Group jest w pełni bezemisyjny i bezściekowy. Technologia posadowiona jest wewnątrz obiektu, który nie emituje zanieczyszczeń. W ten sposób czujemy się związani z naturą, a nasza wizja czystej przyszłości motywuje każde nasze działanie.

Środowisko
NA CZYM POLEGA PROCES RotoSTERIL?

Bioelektra Group

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy polską spółką, zajmującą się inwestycjami z zakresu przetwarzania odpadów komunalnych, celem pełnego odzysku surowców wtórnych oraz ich ponownego wykorzystania, eliminując składowanie.

Jesteśmy właścicielem i operatorem innowacyjnej technologii odzysku i przetwarzania odpadów komunalnych RotoSTERIL.

Głównym naszym celem jest wprowadzenie nowatorskiej technologii RotoSTERIL w dziedzinie zagospodarowania odpadów komunalnych, która już dziś spełnia europejskie standardy oraz wymogi Ministra Środowiska dotyczące gospodarki odpadami określone do roku 2020 (zakaz składowania frakcji biodegradowalnej i wysokoenergetycznej).

CO ROBIMY

Unieszkodliwiamy odpady poprzez sterylizację w kilka godzin po przyjęciu. Segregujemy cały odpad mechanicznie na frakcje przeznaczone do recyklingu i powtórnego wykorzystania. Eliminujemy w pełni składowanie odpadów. Realizujemy inwestycje na warunkach komercyjnych bez potrzeby angażowania środków publicznych.

Podstawowe zalety technologii RotoSTERIL: 


- Brak szkodliwego oddziaływania na środowisko

- Odzysk surowców wtórnych na poziomie ponad 95%

- Tańsza od powszechnie stosowanych technologii
Na obecnym etapie Bioelektra Group koncentruje się na rozpowszechnianiu jej technologii odzysku i przetwarzania odpadów komunalnych, dzięki której możliwe jest wytworzenie paliwa energetycznego w postaci biomasy na bazie surowców organicznych zawartych w strumieniu odpadów. Testowane są także inne metody zagospodarowania biomasy, wliczając w to produkcję środka poprawiającego właściwości gleby oraz produkcję biogazu. Proces technologiczny zastosowany w naszych zakładach produkcyjnych umożliwia również wyodrębnienie sterylnie oczyszczonych: metali, szkła, plastików, oraz frakcji pre-SRF. 
Nie mniej ważne dla Bioelektra Group jest działanie w kierunku ochrony środowiska naturalnego poprzez przeciwdziałanie i zmniejszanie gromadzenia odpadów komunalnych, a także wspieranie poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez kreowanie i tworzenie nowych miejsc pracy oraz budowę zaawansowanych technicznie zakładów produkcyjnych. 
Następnym krokiem Bioelektra Group jest inwestycja w małą energetykę przy wykorzystaniu paliwa alternatywnego.